THE FOUNDING OF THRANG

In early spring 2011 I had a one hour conversation with bass player Eugene, who I had not seen or spoken for more than 25 years. I called him because I saw his ad on a website for musicians, which said that he was looking to form a power trio. While talking, however, and me coming from a totally different background of jazz and improvisational music, we agreed that we had to explore the options and the possibilities to create our own music. And so the adventure started a few weeks later when Eugene introduced Barend, a guitarist who also had a broad musical interest.

Today, three years underway now, we are still developing our own music, which has resulted in some very interesting pieces. Unfortunately, we have not been performing a lot, as today many musicians are struggling with the breakdown of cultural life and values. Below there’s a recording of a rehearsal with a piece called “Global Radiance”.

You can check our website  http://www.thrang.nl/ for more information and other pieces.

 

‘GEROEPEN’ IN EEN DROOM

In voorchristelijke en vroegchristelijke tijden werden dromen nog als goddelijk-geestelijke visioenen beschouwd. Als we willekeurig door de bijbel heen bladeren dan komen we ze met regelmaat tegen, altijd met een bepaalde goddelijke boodschap, waarschuwing of opdracht voor de mens, – zodat hij niet van het ‘goede’ pad af dwaalt. Zo lezen we doorheen het hele Oude Testament dat de HEER in een visioen aan Abram verscheen; dat aan Mozes de engel van de HEER verscheen in een brandende braamstruik; dat Jozef bijzondere voorspellende dromen kreeg en later zelfs de dromen van de farao uitlegt. Het Nieuwe Testament verhaalt dat aan Zacharias een engel verscheen om te verkondigen dat zijn vrouw Elisabet een zoon zou baren die hij de naam Johannes moest geven; dat Jozef, de man van Maria, en ook Maria zelf, in een droom door een engel werden bezocht…  En dit is slechts een greep uit de vele opgetekende verhalen. Kortom, dromen en visioenen van goddelijk-geestelijke oorsprong waren gemeengoed in die tijden.

Veel opmerkelijker is het als vandaag iemand claimt in een droom een goddelijke boodschap te hebben doorgekregen. Heden ten dage worden dergelijke dromen immers snel afgedaan als een hallucinatie, een effect van bepaalde chemische processen of reacties in de hersenen. Zich gesteund wetend door darwinisme, materialisme en eenzijdige psychoanalytische uitleg heeft deze ‘aardse’ opvatting zich dan ook in vele geesten van mensen genesteld.

Maar dat deze populaire opvatting over dromen niet op iedereen van toepassing is, blijkt uit het verhaal van Henk van Zon. In het najaar van 2003 kreeg hij, na een langdurige enrstige ziekte, een heel heldere droom die voorgoed zijn leven zou veranderen. Het was zonder twijfel een christelijke roeping en vanaf dat moment wist hij dan ook wat hem te doen stond in het leven: zoveel mogelijk ouders, jongeren en kinderen bewust te maken van de duistere ondertonen van de popmuziek. De hieronder toegevoegde lezing, met korte film, wordt de popcultuur vanuit een sterk christelijk evangelisch perspectief benaderd. Dit mag echter de goede verstaander niet hinderen om het hartgrondig eens zijn van Zon’s duiding van de duistere kanten van de popcultuur.

 

DE KATHOLIEKE KERK EN HET ‘VERLOSSINGSCOMPLEX’

 De dageraad van de gnosis in de twintigste eeuw

 

In 1945 en 1947 werd de wereld opgeschrikt door vondsten van authentieke religieuze geschriften in de stad Nag Hammadi in Boven-Egypte en in de grotten aan de Dode Zee in de verlaten stad Qumran. Terwijl de Dode Zeerollen aan de Essenen werden toegeschreven, en uiteindelijk van minder belang bleken te zijn om het ontstaan van het christendom te verklaren, werd de Nederlandse Professor Quilles Quispel geconfronteerd met een gnostische geschrift waarvan de eerste regel hem van zijn stuk bracht: “Dit zijn de geheime woorden die de levende Jezus sprak en de tweeling Judas Thomas neerschreef”.[i] Wat had dit te betekenen, dat hier, anders dan in de andere evangeliën, gesproken werd van geheime woorden? Continue reading

NEDERLAND EN DE NIEUWE CATEGORIE VAN DE NIET-MOSLIM

Inleiding

In zijn recente boek De hel, dat is de ander[i] constateert Bart Brandsma het opmerkelijk feit van de geboorte van een nieuwe identiteit in Nederland: de niet-moslim. Wordt er in de sociologie al tientallen jaren over ‘moslims’ en ‘de moslim-gemeenschap’ gesproken, de niet-moslim – dat is de autochtone Nederlander, de ‘westerling’- zou eerst heel recentelijk bijna ongemerkt opgang doen. Continue reading

IN NAAM VAN JEZUS? ‘WETENSCHAPPERS’IN DE BEKLAAGDENBANK

Als Jezus terug zou keren op aarde en al zijn biografieën zou lezen, zou deelnemen aan de Jezus seminars van de Society of Biblical Literature, dan zou hij zich waarschijnlijk verwonderen over de persoon in wiens naam deze gemeenschap bijeen was gekomen. Maar wanneer het dan uiteindelijk tot hem zou doordringen dat het hemzelf zou betreffen, dan zou hij zich beschaamd het gezicht afwenden. Want wie was Hij zelf nog als al deze theorieën en beelden serieus werden genomen? Continue reading

WAAROM TARIQ RAMADAN DE UNIVERSELE BEGINSELEN VAN ISLAM NIET WIL RELATIVEREN

Waarom Tariq Ramadan de universele beginselen van de islam niet wil relativeren.

‘Ik ben complex (..) zodra het ingewikkeld wordt, en mijn uitleg is niet altijd eenvoudig, omdat de zaken niet eenvoudig zijn, dan wordt ik meteen beschuldigd van ambiguïteit’, zegt Tariq Ramadan in een interview met filosoof Bart Brandsma.[ii] Ramadan is een omstreden figuur zowel in de westerse als in de islamtitische wereld. Hij wordt door alle gelederen heen als een liberale moslim beschouwd omdat Continue reading

DE HISTORISCH GEGROEIDE SCHEIDING TUSSEN ISLAM EN CHRISTENDOM VANUIT INTERCULTUREEL PERSPECTIEF

1. Interculturele communicatie en de dialoog tussen religies?

In zijn boek Grondslagen van interculturele communicatie stelt W.A. Shadid dat onverwachte reacties in een communicatieproces er op duiden dat de boodschap niet begrepen is. Ofwel de zender is niet competent, de ontvanger is onoplettend, de situatie wordt verkeerd ingeschat, of er is gebrek aan kennis van het besproken onderwerp.[i] Vooral in interculturele ontmoetingen zouden er daarom vaak communicatiestoornissen optreden. Beide gesprekspartners zijn immers door aan eigen cultuur ontleende interpretatieschema’s veelal niet in staat de betekenis van elkaars boodschap te begrijpen. Continue reading

DSC00329

A LONG CHERISHED WISH FULFILLED

It is only a few years ago now that I met trumpet player Harm again, after at least 25 years of no contact whatsoever. As it appears, it was no coincidence that exactly that week he had moved back to his place of birth, near to my hometown. After my colleague had cancelled the duo-performance, Harm and I had our first musical encounter before an audience of students and parents. The youtube version you can watch here was shot, however, on a ‘open-podium’ festivity I had organized for my students.

As you can see the bond between us is one of warm companionship, trust, openness and unconditional acceptance of one another.  In this relaxed atmosphere Harm plays the most amazing things, and I am just picking up on an old love affair, as the double bass once was. The big difference  now for me, is that I do not have to accomplish anything anymore, which gives me all the freedom to express my love for the bass and jazz music.

Toen twee jaar geleden een collega docent en zangeres het geplande optreden op de school waar ik lesgeef moest afzeggen, wilde ik toch nog iets proberen te regelen zodat het door kon gaan. Ik herinnerde me toen dat ik een al heel lang het idee koesterde om een duo te vormen met een trompetist. Om samen op een intieme wijze, heel open en easy jazzstandards te spelen, en daar een eigen draai aangeven. Dus ging ik op zoek en kwam tot mijn geluk Harm op het spoor, waar ik 25 jaar geleden als drummer nog mee gespeeld had, echter nooit met de contrabas. Het leek geen toeval, dat hij juist die week terug was verhuisd naar zijn geboortedorp, in de buurt van mijn stad. Donderdag kreeg ik pas een mail ter bevestiging en vrijdagavond hadden wij onze eerste muzikale ontmoeting op het podium voor ouders en leerlingen.

Het is direct te zien welk een verbondenheid we hebben, een warme vriendschap, een vertrouwen, openheid en een onvoorwaardelijke acceptatie van elkaar. In deze relaxte sfeer spelt Harm de meest fantastische dingen, terwijl ik zelf pas sinds enige jaren weer serieus contrabas ben gaan spelen, na mijn conservatoriumstudie in 1986 te hebben afgebroken,  Het grote verschil voor mij nu met toen, ik was amper 20 jaar, is dat ik niets meer hoef te bereiken, en daarom rechtstreeks mijn liefde voor de contrabas en jazzmuziek tot uitdrukking kan brengen.

 

METAMORFOSEN OF EEN ‘SIMPLE TWIST OF FAITH’?

Kritische beschouwingen over het belang van een theologische hermeneutiek

Werkelijkheid en Theologie

Het is wellicht typerend voor een theoloog om datgene wat in de wereld gebeurt vanuit een theologisch perspectief te benaderen. Zo opent Eric Borgman in het vierde hoofdstuk van zijn boek Metamorfosen met een theologische interpretatie van het Rapport 2004 van het Sociaal Cultureel planbureau.[ii] Het rapport zou iets onthullen van ‘een angst voor de toekomst, het gevoel dat niet de dageraad van de waarachtige menselijkheid voor de deur staat, maar dat alles wat moeizaam veroverd is wordt bedreigd door een altijd op de loer liggend steeds slechts tijdelijk naar de achtergrond gedrongen ‘Ungeheuer’. Continue reading

Thoughts and Stuff