Category Archives: Education

Economie en Bijbel?

Volgens de Tsjechische econoom Tomás Sedlácek staat de allereerste macro-economische voorspelling uit de geschiedenis in de bijbel, in het beroemde verhaal over de droom van de Egyptische farao. Jozef, de zoon van Aartsvader Jacob, interpreteert de droom van de farao over de zeven vette en zeven magere koeien als een macro-economische voorspelling: er zal een cyclus komen van zeven jaren hoogconjunctuur (overvloed), gevolgd door zeven jaren laagconjunctuur (armoede). Jozef adviseert de farao daarom het voedseloverschot uit de vette jaren te bewaren voor de magere jaren want “zo zal het land niet van de honger omkomen.”

Sedlácek stelt dat economie een religie is, maar dat de God van de vrije markt dood is. Het nog altijd populaire geloof dat de markt zichzelf reguleert, dat de economische priesters, de modellenmakers, de markt kunnen voorspellen namelijk blijkt niet te kloppen. “Economen,” zegt Sedlácek, “doen net alsof ze een neutrale, waardevrije wetenschap beoefenen à la natuurkunde. Maar in werkelijkheid heeft economie een sterk moreel programma, dat stelt dat egoïsme goed is, dat de mens op aarde is om zijn persoonlijke nut te maximaliseren, dat emoties onderdrukt en dat alleen spreekt over waarden waarop een cijfer kan worden geplakt.” Maar kunnen we dit dan wetenschap noemen? Of gaat hier eigenlijk over zingeving, religie?

In zijn onlangs verschenen boek De economie van goed en kwaad verwijst Sedlácek vaak naar de bijbel als bron van economische kennis. Zo is de oorsprong van het huidige vooruitgangsdenken, dat kenmerkend is voor het moderne kapitalisme, voor het eerst te vinden bij de joden. Het oude testament vertelt dat de joden het cyclische tijdsbesef, kenmerkend voor het oosterse denken, inruilden voor het horizontale lineaire denken. Met het oude testament begint zo de geschiedenis van de mens die zichzelf doelen stelt en zelf geschiedenis maakt. Waar het nieuwe testament later de rijkdom veracht, en Jezus de aandacht vestigt op het Koninkrijk der Hemelen, is de god van het oude testament welhaast een kapitalist. In tientallen passages zien we hoe god de zegen uitspreekt over het vergaren van rijkdom.

Volgens Sedlácek stelt geen enkele wetenschap de vrijheid van het individu, wat een morele waarde is, zo centraal als de economie. Maar wat is dan die vrijheid, want tegelijkertijd hebben de economiestudenten aan de universiteiten niet de vrijheid om zelf hun stroming te kiezen en dus hun eigen visie te ontwikkelen. Dat is tegenstrijdig. De vrijheid staat centraal, maar de studenten zijn niet vrij om eigen morele afwegingen te maken. De economische opvatting wat vrijheid is wordt hen dus gedicteerd, zodat ze daar geen vragen over stellen. Vragen als, moet egoïsme wel een van de belangrijkste drijfveren zijn van de economie? Want dat heeft er immers mede toe geleid dat vandaag de rijkste 10% van de wereldbevolking meer dan 85% van het mondiale kapitaal bezit. En gaat het in het leven vooral om het maximaliseren van nut, een zo groot mogelijke behoeftebevrediging? De economische groei is tegenwoordig mede afhankelijk van marketingbureaus die tot in detail (psychologische) strategieën uitwerken, modes en rages in het leven roepen, om miljoenen consumenten over te halen producten aan te schaffen die mensen wellicht niet echt nodig hebben. Moeten alle deze behoeften bevredigd worden? En wie profiteert daar dan het meeste van: de consumenten of de producenten? En moet alles berekenbaar zijn? Is morele sensitiviteit, het besef dat niet alles om berekenbaar persoonlijk gewin gaat, niet van wezenlijk belang om een gezonde economie te ontwikkelen?

Het westerse economische model heeft zich volgens Sedlácek ontwikkeld tot een imperialistische wetenschap. Dat wil zeggen, “we denken dat onze methode superieur is en dat we alles in ons eentje kunnen begrijpen.” Dit zou het gevolg zijn van het programma van de Verlichting. In 17e en 18e eeuw wist men dat het spectrum van kennis veel te groot en te complex is om door één persoon doorgrond te worden. Dus ging men zich specialiseren waardoor verschillende wetenschappelijke disciplines ontstonden: biologie, natuurkunde, filosofie, economie enz. Door deze specialisatie hebben de wetenschappen de laatste eeuwen vele waardevolle ontdekkingen gedaan. Maar de prijs die ze ervoor moesten betalen is dat ze de onderlinge samenhang zijn verloren. Ondertussen is de economie evenwel het leven gaan domineren. Kortom, hoe belangrijk is religie, levensbeschouwing, die ook oog heeft voor de morele aspecten van het menselijk leven? Oog voor de medemens, het delen van alles wat de aarde ons biedt en daar verantwoord mee omgaan? Waar is de wijsheid, die we zo bitterhard nodig hebben in deze tijd?

 

BEZIELING VAN HET ONDERWIJS

Hoewel de cultuur van de oude Grieken als bakermat van de westerse beschaving nog altijd in hoog aanzien staat, zou met evenveel overtuiging beweerd kunnen worden dat ze tevens de kiemen van haar eigen ondergang heeft voortgebracht – dat wat ook vandaag opnieuw het culturele landschap niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse beschaving dreigt te vernietigen. Continue reading BEZIELING VAN HET ONDERWIJS

NEDERLAND PRETPARKLAND

Een chronisch gebrek aan opvoeden?

In een brief aan zijn overleden moeder schrijft hoogleraar pedagogiek Aryan van der Leij dat het Nederland anno nu steeds meer is gaan lijken op een pretpark. Een term die hem binnenviel toen hij de Efteling bezocht. Vooral de generatie die geboren is na 1990 is volgens van der Leij te beschouwen als de ‘pretparkgeneratie’. Continue reading NEDERLAND PRETPARKLAND