Category Archives: gnosis

Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede?

Fénelon en de poging God te redden in de ‘innerlijkheid’: de verborgen zoektocht naar de ‘morele intuïtie’.

In de vroege moderniteit heeft er in het westers Europees bewustzijn een omslag plaats van het rationele godsidee – God als het hoogst denkbare van het zuivere intellect – naar het voluntarisme. Het geloof in de almachtige God, niet langer voor de theoretische rede herkenbaar in de objectieve wereld, wordt tot een uiterste wilsinspanning, een menselijke zoektocht naar zuivere liefde. Een zoektocht die eind 17e – begin 18e eeuw tot in zijn uiterste consequenties in de persoon van Fénelon (1651-1715) gestalte kreeg. Continue reading Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede?

Sexual Liberation Bondage?

Anyone who has at one time wondered about the exponential growth in the last few decades of overt sex in the media, must at some point have come across a paradox: is this so called sexual freedom truly freedom? Or is it actually a blind submission to passions that seek to rule out any rationality? And why is there such a massive spread of pornography, apparently condoned by authorities?

In Sexual Liberation and Political control, E. Michael Jones argues that our so called sexual “freedom”, of which we would like to believe that it is human progress, is in reality a form of political control. Even though it is no secret to most people that lust is a form of addiction, it is however, according to Jones, being exploited by the current political regime for their own advantage. The fact that people do not recognize this, is because there are two Gnostic truths involved.

One is the “exoteric” truth. A truth propagated by the regime through advertising, sex education, Hollywood films, and the university system. This truth, fabricated to endorse general consumption, is that sexual liberation is freedom. The “esoteric” truth, however, “the one that informs the operations manual of the regime – in other words the people who benefit from this “liberty” – is the exact opposite.” For them sexual liberty is a form of control, a way of maintaining the regime in power by exploiting the passions of the naïve.” The naïve being those people “who identify with their passions as if they were their own” and “identify with the regime which ostensibly enables them to gratify their passions.”[1]

In contrast to what most philosophers still would like to believe, the exploitation of sex as a form of socio-political control arose during the Period of Enlightenment. This period was better known as The Age of Reason, when scientists and philosophers began to explain the universe as a machine which prime force was gravity. By disposing it of its sacredness society and subsequently man were likewise to become a machine which engine ran on passion. And so the “esoteric” truth made clear that the man who controlled passion would man.

[1] E.M. Jones, Libido Dominandi Sexual Liberation and Political Control, p.2

‘GEROEPEN’ IN EEN DROOM

In voorchristelijke en vroegchristelijke tijden werden dromen nog als goddelijk-geestelijke visioenen beschouwd. Als we willekeurig door de bijbel heen bladeren dan komen we ze met regelmaat tegen, altijd met een bepaalde goddelijke boodschap, waarschuwing of opdracht voor de mens, – zodat hij niet van het ‘goede’ pad af dwaalt. Zo lezen we doorheen het hele Oude Testament dat de HEER in een visioen aan Abram verscheen; dat aan Mozes de engel van de HEER verscheen in een brandende braamstruik; dat Jozef bijzondere voorspellende dromen kreeg en later zelfs de dromen van de farao uitlegt. Het Nieuwe Testament verhaalt dat aan Zacharias een engel verscheen om te verkondigen dat zijn vrouw Elisabet een zoon zou baren die hij de naam Johannes moest geven; dat Jozef, de man van Maria, en ook Maria zelf, in een droom door een engel werden bezocht…  En dit is slechts een greep uit de vele opgetekende verhalen. Kortom, dromen en visioenen van goddelijk-geestelijke oorsprong waren gemeengoed in die tijden.

Veel opmerkelijker is het als vandaag iemand claimt in een droom een goddelijke boodschap te hebben doorgekregen. Heden ten dage worden dergelijke dromen immers snel afgedaan als een hallucinatie, een effect van bepaalde chemische processen of reacties in de hersenen. Zich gesteund wetend door darwinisme, materialisme en eenzijdige psychoanalytische uitleg heeft deze ‘aardse’ opvatting zich dan ook in vele geesten van mensen genesteld.

Maar dat deze populaire opvatting over dromen niet op iedereen van toepassing is, blijkt uit het verhaal van Henk van Zon. In het najaar van 2003 kreeg hij, na een langdurige enrstige ziekte, een heel heldere droom die voorgoed zijn leven zou veranderen. Het was zonder twijfel een christelijke roeping en vanaf dat moment wist hij dan ook wat hem te doen stond in het leven: zoveel mogelijk ouders, jongeren en kinderen bewust te maken van de duistere ondertonen van de popmuziek. De hieronder toegevoegde lezing, met korte film, wordt de popcultuur vanuit een sterk christelijk evangelisch perspectief benaderd. Dit mag echter de goede verstaander niet hinderen om het hartgrondig eens zijn van Zon’s duiding van de duistere kanten van de popcultuur.