Category Archives: Politics

De “Vaccinatie Maffia”

Waarom de Australische “Vaccinatie Maffia” wanhopig probeert Dr. Sherri Tenpenny de mond te snoeren

Terwijl we in Nederland nauwelijks kritische geluiden horen in de media over vaccinaties en de mogelijke consequenties daarvan, is er in Australië een ware strijd gaande om de “Vaccine Maffia”, zoals Mike Adams ze noemt.[i] Een strijd waarin de Vaccine Maffia zo ver gaat dat ze doodbedreigingen uit aan het adres van kritische wetenschappers zoals Dr. Sherri Tenperry, die de praktijken en resultaten van vaccinaties wagen te betwijfelen. Wat staat er eigenlijk op het spel? Wat mag de bevolking daar niet weten over vaccinaties? Continue reading De “Vaccinatie Maffia”

Sexual Liberation Bondage?

Anyone who has at one time wondered about the exponential growth in the last few decades of overt sex in the media, must at some point have come across a paradox: is this so called sexual freedom truly freedom? Or is it actually a blind submission to passions that seek to rule out any rationality? And why is there such a massive spread of pornography, apparently condoned by authorities?

In Sexual Liberation and Political control, E. Michael Jones argues that our so called sexual “freedom”, of which we would like to believe that it is human progress, is in reality a form of political control. Even though it is no secret to most people that lust is a form of addiction, it is however, according to Jones, being exploited by the current political regime for their own advantage. The fact that people do not recognize this, is because there are two Gnostic truths involved.

One is the “exoteric” truth. A truth propagated by the regime through advertising, sex education, Hollywood films, and the university system. This truth, fabricated to endorse general consumption, is that sexual liberation is freedom. The “esoteric” truth, however, “the one that informs the operations manual of the regime – in other words the people who benefit from this “liberty” – is the exact opposite.” For them sexual liberty is a form of control, a way of maintaining the regime in power by exploiting the passions of the naïve.” The naïve being those people “who identify with their passions as if they were their own” and “identify with the regime which ostensibly enables them to gratify their passions.”[1]

In contrast to what most philosophers still would like to believe, the exploitation of sex as a form of socio-political control arose during the Period of Enlightenment. This period was better known as The Age of Reason, when scientists and philosophers began to explain the universe as a machine which prime force was gravity. By disposing it of its sacredness society and subsequently man were likewise to become a machine which engine ran on passion. And so the “esoteric” truth made clear that the man who controlled passion would man.

[1] E.M. Jones, Libido Dominandi Sexual Liberation and Political Control, p.2

Een hernieuwde doordenking van de koran?

 Nasr Abû Zayd aan het woord

Al sinds duizenden jaren staan culturen met elkaar in contact, drijven ze handel, is er sprake van wederzijdse beïnvloeding, of gaan ze ten onder in een militaire krachtmeting. Konden in het verleden culturen zich nog in relatieve autonomie ontwikkelen, door het proces van globalisering, dat in de eenentwintigste eeuw met de technologie een hoge vlucht heeft genomen, lijken onafhankelijke culturen voorgoed van de aardbodem te zijn weggevaagd. Zoals culturen niet als een afgesloten geheel kunnen worden beschouwd, kunnen ook heilige boeken niet als een gesloten tekst worden gezien. Althans, dat is de opvatting van de Egyptische professor Nasr Abû Zayd die een hernieuwde doordenking van de koran voorstaat. Continue reading Een hernieuwde doordenking van de koran?

DE KATHOLIEKE KERK EN HET ‘VERLOSSINGSCOMPLEX’

 De dageraad van de gnosis in de twintigste eeuw

 

In 1945 en 1947 werd de wereld opgeschrikt door vondsten van authentieke religieuze geschriften in de stad Nag Hammadi in Boven-Egypte en in de grotten aan de Dode Zee in de verlaten stad Qumran. Terwijl de Dode Zeerollen aan de Essenen werden toegeschreven, en uiteindelijk van minder belang bleken te zijn om het ontstaan van het christendom te verklaren, werd de Nederlandse Professor Quilles Quispel geconfronteerd met een gnostische geschrift waarvan de eerste regel hem van zijn stuk bracht: “Dit zijn de geheime woorden die de levende Jezus sprak en de tweeling Judas Thomas neerschreef”.[i] Wat had dit te betekenen, dat hier, anders dan in de andere evangeliën, gesproken werd van geheime woorden? Continue reading DE KATHOLIEKE KERK EN HET ‘VERLOSSINGSCOMPLEX’

NEDERLAND EN DE NIEUWE CATEGORIE VAN DE NIET-MOSLIM

Inleiding

In zijn recente boek De hel, dat is de ander[i] constateert Bart Brandsma het opmerkelijk feit van de geboorte van een nieuwe identiteit in Nederland: de niet-moslim. Wordt er in de sociologie al tientallen jaren over ‘moslims’ en ‘de moslim-gemeenschap’ gesproken, de niet-moslim – dat is de autochtone Nederlander, de ‘westerling’- zou eerst heel recentelijk bijna ongemerkt opgang doen. Continue reading NEDERLAND EN DE NIEUWE CATEGORIE VAN DE NIET-MOSLIM

WAAROM TARIQ RAMADAN DE UNIVERSELE BEGINSELEN VAN ISLAM NIET WIL RELATIVEREN

Waarom Tariq Ramadan de universele beginselen van de islam niet wil relativeren.

‘Ik ben complex (..) zodra het ingewikkeld wordt, en mijn uitleg is niet altijd eenvoudig, omdat de zaken niet eenvoudig zijn, dan wordt ik meteen beschuldigd van ambiguïteit’, zegt Tariq Ramadan in een interview met filosoof Bart Brandsma.[ii] Ramadan is een omstreden figuur zowel in de westerse als in de islamtitische wereld. Hij wordt door alle gelederen heen als een liberale moslim beschouwd omdat Continue reading WAAROM TARIQ RAMADAN DE UNIVERSELE BEGINSELEN VAN ISLAM NIET WIL RELATIVEREN

FASCISME EN POPMUZIEK?

Het feit dat postmoderne denkers het werk van de Duitse filosoof en musicoloog Theodor W. Adorno vaak kwalificeren als een totalitaire filosofie, doet weinig recht aan de scherpe analyse die hij, samen met Max Horkheimer, maakte van de in Amerika in de jaren 1940 zich manifesterende cultuurindustrie. Nog altijd hoogst actueel vandaag. Wat zij in de Dialectic of Enlightenment met vooruitziende blik namelijk vaststelden, was dat deze cultuurindustrie afstevende op een totale integratie met de politieke macht van zekere individuen.1 Continue reading FASCISME EN POPMUZIEK?