Tag Archives: Christendom

DE KATHOLIEKE KERK EN HET ‘VERLOSSINGSCOMPLEX’

 De dageraad van de gnosis in de twintigste eeuw

 

In 1945 en 1947 werd de wereld opgeschrikt door vondsten van authentieke religieuze geschriften in de stad Nag Hammadi in Boven-Egypte en in de grotten aan de Dode Zee in de verlaten stad Qumran. Terwijl de Dode Zeerollen aan de Essenen werden toegeschreven, en uiteindelijk van minder belang bleken te zijn om het ontstaan van het christendom te verklaren, werd de Nederlandse Professor Quilles Quispel geconfronteerd met een gnostische geschrift waarvan de eerste regel hem van zijn stuk bracht: “Dit zijn de geheime woorden die de levende Jezus sprak en de tweeling Judas Thomas neerschreef”.[i] Wat had dit te betekenen, dat hier, anders dan in de andere evangeliën, gesproken werd van geheime woorden? Continue reading DE KATHOLIEKE KERK EN HET ‘VERLOSSINGSCOMPLEX’

IN NAAM VAN JEZUS? ‘WETENSCHAPPERS’IN DE BEKLAAGDENBANK

Als Jezus terug zou keren op aarde en al zijn biografieën zou lezen, zou deelnemen aan de Jezus seminars van de Society of Biblical Literature, dan zou hij zich waarschijnlijk verwonderen over de persoon in wiens naam deze gemeenschap bijeen was gekomen. Maar wanneer het dan uiteindelijk tot hem zou doordringen dat het hemzelf zou betreffen, dan zou hij zich beschaamd het gezicht afwenden. Want wie was Hij zelf nog als al deze theorieën en beelden serieus werden genomen? Continue reading IN NAAM VAN JEZUS? ‘WETENSCHAPPERS’IN DE BEKLAAGDENBANK

DE HISTORISCH GEGROEIDE SCHEIDING TUSSEN ISLAM EN CHRISTENDOM VANUIT INTERCULTUREEL PERSPECTIEF

1. Interculturele communicatie en de dialoog tussen religies?

In zijn boek Grondslagen van interculturele communicatie stelt W.A. Shadid dat onverwachte reacties in een communicatieproces er op duiden dat de boodschap niet begrepen is. Ofwel de zender is niet competent, de ontvanger is onoplettend, de situatie wordt verkeerd ingeschat, of er is gebrek aan kennis van het besproken onderwerp.[i] Vooral in interculturele ontmoetingen zouden er daarom vaak communicatiestoornissen optreden. Beide gesprekspartners zijn immers door aan eigen cultuur ontleende interpretatieschema’s veelal niet in staat de betekenis van elkaars boodschap te begrijpen. Continue reading DE HISTORISCH GEGROEIDE SCHEIDING TUSSEN ISLAM EN CHRISTENDOM VANUIT INTERCULTUREEL PERSPECTIEF