Tag Archives: Derrida

GOD IN DE MUZIEKFILOSOFIE?

 Plato en Marion: de ziel als toneel voor de ontmoeting tussen intentionaliteit en gave.[i]

Inleiding

In zijn fenomenologische zoektocht naar een mogelijk denken van God komt Jean-Luc Marion tot de conclusie dat Husserls fenomenologie ontoereikend is. Zij zou in haar subject-object denken blijven steken en daarmee in de dubbelzinnigheid tussen het verschijnen en het verschijnende, tussen de intentie en de aanschouwing, waardoor de nadruk komt te liggen op de adequatie, de duiding van de onderlinge verhouding. Wat in de fenomenologie verschijnt zou daarom niet meer dan een idool zijn, een reflectie, onontkoombaar door het subject zelf geintendeerd, in welks beweging zij zelf gevangen blijft. Husserls fenomenologie zou zich hierdoor uiteindelijk kenmerken door een determinatie van het fenomeen dat wordt geconstitueerd door een gebrek: ‘dat wat geeft, ontbreekt.[ii] Trachtend te ontkomen aan de intentionaliteit wil Marion daarom de zuivere gave denken, Continue reading GOD IN DE MUZIEKFILOSOFIE?