Tag Archives: Improvisatie

GOD IN DE MUZIEKFILOSOFIE?

 Plato en Marion: de ziel als toneel voor de ontmoeting tussen intentionaliteit en gave.[i]

Inleiding

In zijn fenomenologische zoektocht naar een mogelijk denken van God komt Jean-Luc Marion tot de conclusie dat Husserls fenomenologie ontoereikend is. Zij zou in haar subject-object denken blijven steken en daarmee in de dubbelzinnigheid tussen het verschijnen en het verschijnende, tussen de intentie en de aanschouwing, waardoor de nadruk komt te liggen op de adequatie, de duiding van de onderlinge verhouding. Wat in de fenomenologie verschijnt zou daarom niet meer dan een idool zijn, een reflectie, onontkoombaar door het subject zelf geintendeerd, in welks beweging zij zelf gevangen blijft. Husserls fenomenologie zou zich hierdoor uiteindelijk kenmerken door een determinatie van het fenomeen dat wordt geconstitueerd door een gebrek: ‘dat wat geeft, ontbreekt.[ii] Trachtend te ontkomen aan de intentionaliteit wil Marion daarom de zuivere gave denken, Continue reading GOD IN DE MUZIEKFILOSOFIE?

MUSIC THAT DEFIES IMAGINATION

Close to Mandeville

A short history on the birth of a musical brotherhood

Today, January 12 2014, this unique band still exists. It is because of the spiritual foundation established back in 2005 that this musical brotherhood is still evolving and developing new musical ideas as well as musical skills and knowledge. This short anecdote, written years ago, gives an insight in the crucial developments at the very beginning. Developments and actions which had to take place in order to create the conditions for this ever evolving musical and spiritual brotherhood. Continue reading MUSIC THAT DEFIES IMAGINATION