Tag Archives: Politiek

WAAROM TARIQ RAMADAN DE UNIVERSELE BEGINSELEN VAN ISLAM NIET WIL RELATIVEREN

Waarom Tariq Ramadan de universele beginselen van de islam niet wil relativeren.

‘Ik ben complex (..) zodra het ingewikkeld wordt, en mijn uitleg is niet altijd eenvoudig, omdat de zaken niet eenvoudig zijn, dan wordt ik meteen beschuldigd van ambiguïteit’, zegt Tariq Ramadan in een interview met filosoof Bart Brandsma.[ii] Ramadan is een omstreden figuur zowel in de westerse als in de islamtitische wereld. Hij wordt door alle gelederen heen als een liberale moslim beschouwd omdat Continue reading WAAROM TARIQ RAMADAN DE UNIVERSELE BEGINSELEN VAN ISLAM NIET WIL RELATIVEREN

BEZIELING VAN HET ONDERWIJS

Hoewel de cultuur van de oude Grieken als bakermat van de westerse beschaving nog altijd in hoog aanzien staat, zou met evenveel overtuiging beweerd kunnen worden dat ze tevens de kiemen van haar eigen ondergang heeft voortgebracht – dat wat ook vandaag opnieuw het culturele landschap niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse beschaving dreigt te vernietigen. Continue reading BEZIELING VAN HET ONDERWIJS

Scott DeVeaux’ The Birth of Bebop

Van ideologisering naar universeel denken?

In The Birth of Bebop rekent de Amerikaanse musicoloog Scott DeVeaux af met de ‘ideologisch-romantische waas’ die nog altijd over de bebop zou hangen. Vele schrijvers, zo stelt hij, zouden zich vaak onbewust schuldig maken aan ‘politiek-ideologische mystificatie’ van de bebop, waarvan de oorzaak te weinig kennis van de historie van jazz muziek zou zijn. Continue reading Scott DeVeaux’ The Birth of Bebop