Tag Archives: Sofisten

BEZIELING VAN HET ONDERWIJS

Hoewel de cultuur van de oude Grieken als bakermat van de westerse beschaving nog altijd in hoog aanzien staat, zou met evenveel overtuiging beweerd kunnen worden dat ze tevens de kiemen van haar eigen ondergang heeft voortgebracht – dat wat ook vandaag opnieuw het culturele landschap niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse beschaving dreigt te vernietigen. Continue reading BEZIELING VAN HET ONDERWIJS