Tag Archives: Steiner

WAARHEID EN WETENSCHAP

De noodzakelijk van vooronderstellingen vrije kennistheorie als voorwaarde voor een niet-zintuiglijk kennen.

De filosofie van Rudolf Steiner: synthese tussen natuurwetenschap en mystiek. Een kritiek op Kant en Fichte.

 Filosofie: -liefde tot wijsheid; je kunt alleen iets liefhebben dat levend voor je is. Zolang men nog de “sophia” als iets levends kende, kon men van “philosophia” spreken. In deze tijd waarin de “sophia” enkel een aggregaat moet zijn van alles en nog wat wat aan begrippen over het levenloze bij elkaar geraapt is uit de wereld, in deze tijd moet ook de “philo” verdwijnen…Nadat de “sophia” gestroven is, bestaat er voor de “sophia” geen liefde meer, hoogstens in de herinnering. Dan zou je alleen nog maar een geschiedenis over de nu overleden filosofie kunnen schrijven…Dat is in feite bij de nieuwe filosofen ook het vaakst het geval.[i] Continue reading WAARHEID EN WETENSCHAP